FAQ

Autorizovaný servis

Vážený zákazníci, náš servis spĺňa kritériá pre vykonávanie servisných prehliadok aj na vozidlách v záruke. Ročne vykonávame stovky záručných servisných prehliadok v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám výrobcov. Vykonanie servisných prác v našom autoservise v žiadnom prípade neovplyvňuje uplatnenie si nárokovateľnej záručnej opravy v súvislosti so štandardnou alebo rozšírenou zárukou.

 

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky z oblasti servisu vozidiel v záručnej dobe:

Môžem ísť so svojím novým vozidlom do nezávislého servisu na servisnú prehliadku?

Môžete sa rozhodnúť, kde budete svoje vozidlo opravovať a vykonávať údržbu a tým ovplyvniť náklady na údržbu a opravy vozidla aj počas záruky. Servis musí dodržať technologický postup predpísané výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Poskytneme vám písomnú dokumentáciu ku všetkým úkonom, zápis v servisnej knižke a zoznam montovaných dielov.

 „Zákazník má právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky,"

povedala Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.[1]

 "Raz a navždy dala Európska Komisia jasne najavo, že záruky poskytované výrobcom vozidla nesmú závisieť na použití náhradných dielov od výrobcu vozidla alebo nesmú byť podmienené opravami a údržbou vozidiel v autorizovanej sieti, a to ako z hľadiska záručnej doby, tak aj predĺženej." Michel Vilatte (Medzinárodna federácia nezávislého trhu náhradných dielov – FIGIEFA odkaz http://www.figiefa.eu/)

Zrátané, podčiarknuté - motorista má právo rozhodnúť sa na základe ceny, kvality a spokojnosti so službou.

Ak dám opraviť moje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni počas záručnej lehoty, môže výrobca odmietnuť uznať záruku?

Značkový servis nesmie odmietnuť uznať reklamáciu na vozidle iba z dôvodu údržby vozidla v nezávislom servise. Nezávislý servis musí bezpodmienečne dodržať technologický postup predpísané výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Ak servis nevykoná garančnú opravu na požadovanej úrovni, výrobca odmietne niesť zodpovednosť.

Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni, záruka môže prepadnúť, ak vykonaná práca je chybná. Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti by však pripravil spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni. Zabránil by, najmä v prípade rozšírených záruk, aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou.[2]

Existujú výnimky, keď musím pre zachovanie záruky auta navštíviť autorizovaný servis?

Áno, výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou (záručné opravy) je potrebné realizovať v servise, ktorý je autorizovaný výrobcom. Ostatné servisné úkony ako je servisná prehliadka, výmena prevádzkou opotrebovaných dielov, doplnenie prevádzkových kvapalín môžete zveriť nezávislému autoservisu bez toho, aby utrpela záruka na vozidlo. Prehliadka aj oprava musí však byť prevedená podľa predpisu výrobcu vášho automobilu s použitím kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.

Výnimku tiež tvoria vozidlá, ktoré sú v majetku leasingových spoločností, kde proces opráv môže byť upravený leasingovou zmluvou, zmluvou o operatívnom lízingu a pod..

Ako si vybrať nezávislý servis, ktorý opraví moje auto počas záruky?

Najjednoduchšou formou je kontaktovať servis a spýtať sa, či vykonáva servis vozidiel v záruke. Servis musí mať k dispozícii všetko potrebné vybavenie, náradie a školených zamestnancov, ktorí prehliadku alebo opravu môžu vykonať. Počas opravy musí byť presne dodržaný postup opravy predpísaný výrobcom.

„Ak je táto podmienka v nezávislom servise dodržaná, nemôže byť návšteva servisu mimo servisnej siete výrobcu dôvodom k strate garancií,“ hovorí Stanislav Pravda, manažér Cechu predajcov a autoservisov SR.

Kritériá pre výber toho „vášho servisu“

  • osobitý prístup
  • dôvera
  • optimálna cena
  • ochota hľadať skutočnú chybu
  • bohaté skúsenosti
  • odbornosť
  • príjemná komunikácia
  • rýchlosť opravy
  • dostupnosť a otváracie hodiny
  • ochota pomôcť v núdzi

Ďalšou zárukou kvalitnej opravy je príslušnosť servisu ku sieti servisov dodávateľov náhradných dielov.

Aké výhody poskytuje európska legislatíva pre motoristu?

Výber servisu je úplne na vašom rozhodnutí. Zrovnoprávnenie prístupu autorizovaných a nezávislých autoservisov v prístupe k technickým informáciám, školeniam, diagnostike, špecializovanému náradiu pre komplexnú opravu vozidla znamená, že autorizované a nezávislé autoservisy sú na rovnakej štartovacej čiare. Majú tak možnosť opravovať vaše vozidlo počas trvania garancie.

Platnosť záruky je samozrejme podmienená, ako pri každej službe, odborne a riadne prevedenou prácou servisu, ku ktorej má k dispozícii autorizovaný aj nezávislý servis všetky informácie. To znamená, že ak ste pred kúpou nového vozidla so svojím starým jazdili do svojho obľúbeného servisu, môžete v tom pokračovať aj s novým vozidlom. A to aj počas doby trvania záruky výrobcu.

Prečo Európska komisia reguluje automobilový trh?

Pre trh predaja a popredajných služieb nových vozidiel sú ustanovené pravidlá, ktoré podporujú voľnú hospodársku súťaž a v konečnom dôsledku majú priaznivý vplyv na kvalitu trhu, možnosť výberu zákazníka a zníženie cien servisných prác. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.